Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Welcome

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

 

Jubeljaar van Barmhartigheid

Barmhartig soos die Vader

 

Christus Koning

Die afsluit van Jubeljaar van Barmhartigheid

20 November 2016

 

Herdersbrief gerig aan die Kerk van Keimoes-Upington

 

Broeders en Susters

 

In die eerste plek wil ek ons God en Vader dank vir die talryk genade-gawes wat ons as Bisdom, in ons parogies en persoonlik ontvang het in hierdie Jubeljaar van Barmhartigheid.

 

Die Jubel Jaar van Barmhartigheid was vir ons 'n genade vol geleentheid wat, alhoewel 'n eenmalige gebeurtenis was, ook 'n bron van lewe wat ons in die lewensreis vorentoe op koers sal hou.

 

God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. (Kol. 1:13)

 

Ek dank ons almagtige God en Vader dat ons hierdie tyd van genade saam deur gebring het. Ek dank ook ons priesters in besonders wat hulself van die begin van die jubeljaar beskikbaar gestel het om bieg geleenthede te skep sodat almal 'n kans gehad het om die biegstoel te nader veral gedurende die Vastyd.

 

Ek dank u-almal wat so gretig u samewerking gegee het in u deelneming in hierdie genade-vol jaar. Ek vra dus dat die gees van hierdie jubeljaar 'n kenmerk moet wees van ons lewensreis vorentoe en dat:

 

        elke vastyd tot 'n bieg geleentheid toegewy word; en

        in elke huis 'n gebedsaltaar opgerig sal word waar die Bybel met eerbied geplaas word.

 

Die priesters het al klaar besluit dat volgende jaar in die vastyd hulle hulle beskikbaar sal stel vir bieg en versoenings dienste in die parogies. Ek vra dus dat elke gelowige hierdie sakrament sal gebruik in verlange om met die barmhartige Vader versoen te word deur die lyding en dood van die Here Jesus.

 

Ek stel voor dat in die loop van die toekomende jaar dat elke gesin hul plaaslike priester uitnooi om die gebedshoekie in hul huis te kom insen. Hierdie gebedshoekie kan dien as 'n herdenking tot die vrede wat aan ons gebring is deur die bloed van Christus aan die kruis. (Kol. 1:20)

En laastens, plaas in 'n eerbiedige plek die ikon (of prent) van die Goeie Herder wat in die Jubeljaar gebruik was, waar die mens op sy skouers van die Goeie Herder gedra is. Laat ons uitgedaag word deur die simbool van die drie o om mekaar te sien met die oog van die Herder wat ons met nuwe waardigheid beklee het om ons as mens met die goddelike oog van genade aan te kyk.

 

... want dit het God behaag om met sy volle wese in Hom te woon en deur Hom alles met Hom te versoen deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis, ja, alles op aarde en in die hemel. (Kol. 1:19, 20)

 

Ek vra ons God en Vader om elkeen van u, u gesinne en u vriende te sen en u-almal met sy talryke genade-gawes te sen.

 

U Biskop

+Edward

 

 

Hierdie herders brief word op Eerste Adventsondag gelees, 29 November 2015

# het betrekking na Pous Franciskus, Misericordiae Vultus

 

 

 

Please make contact with us through our e-mail address:

omikeimoes@telkomsa.net

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo