Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Days of Prayer, Collections, etc.

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

rckeimoes@catholic-keimoes.org.za

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

 

Bisdom Keimoes-Upington

Dae van Gebed, Spesiale Kollektes ens. 2015/16

2015

29 Nov

 

Eerste Adventsondag JAARKRING C (Evangelie van Lukas)

Advent Kollekte vir die Bisdom

Stuur aan na -

 

Biskop

8 Des

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Eerste patroonheilige van die Bisdom

 

25 Des

KERSFEES  - ‘n verpligte feesdag

 

27 Des

Heilige Familie van Nazareth

 

2016

1 Jan

 

Maria, Moeder van God

 

3 Jan

Epifánie van die Here

 

10 Jan

Doop van die Here

Hl. Leonie Aviat

 

24 Jan

Hl. Franciscus de Sales Tweede patroonheilige van die Bisdom

 

10 Feb

As Woensdag

Vastydsoproep word elke Sondag ingesamel

Vr. Patrick Julie

20 Maart

22 Maart 25 Maart

27 Maart

Palm Sondag

Oliewyding te Pella

Goeie Vrydag – Kollekte vir die armes onder die gelowiges van die Heilige land

PAASSONDAG

 

 

 

Biskop

24 April

Goeie Herder: Sondag van Gebed om Roepinge

Kollekte tot Onderhoud van Bisdom Studente in Kweekskool

Vr. Martin Second

5 Mei

8 Mei

Hemelvaart

Sondag Viering van Hemelvaart

 

15 Mei

PINKSTERSONDAG

 

21 Mei

Hl. Eugene de Mazenod Stigter v.d. OMI

 

29 Mei

Corpus et Sanguis Christi

Salige Joseph Gerard OMI

 

3 Junie

Heilige Hart

 

26 Junie

Petruspening Kollekte

Biskop

15 Aug

21 Aug

Tenhemelopneming van Maria - Patroonheilige v.d. Kerk in S.A.

Sondag Viering van Tenhemelopneming van Maria

 

18 Sept

Kategismus & Bybel Sondag in ons Bisdom lesings Sondag 24 C

 

25 Sept

Kollekte tot Onderhoud van Priester Mediese Fonds

Vr. Martin Second

9 Okt

Kindsheidkollekte

Vr. Gerald Ssemakula

12 Okt

Salige Louis Brisson, Stigter v.d. OSFS

 

13 Okt

Heilige Edward – Patroonheilige van Biskop

 

14 Okt

Herdenkingsdag van Biskop Risi se biskopswyding

 

16 Okt

Lidmaatskap v.d. verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

23 Okt

Sending Sondag Kollekte vir die verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

30 Okt

Kollekte vir die Werke van St. Petrus Apostel (bv. kweekskole)

Vr. Gerald Ssemakula

6 Nov

Alle Heiliges

 

20 Nov

Christus-Koning

Pelgrimstog na graf van Biskop Simon

 

27 Nov

Eerste Adventsondag JAARKRING A

 

 

 

BishopsLenten Appeal: Diocese Keimoes BLA Kollekte, FNB Keimoes 230204, Rekening Nr. 62101853100

Other Collections: Diocese Keimoes-Upington, FNB Keimoes 230204, Rekening Nr. 52600542437

 

 

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

This site is best viewed in 1024 x 768 pixels