Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Days of Prayer, Collections, etc.

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]


 

Bisdom Keimoes-Upington

Dae van Gebed, Spesiale Kollektes ens. 2021/22

 

2021

28 Nov

Eerste Adventsondag JAARKRING C (Evangelie van Lukas)

Advent Kollekte vir die Bisdom

Gee verslag aan – Biskop Risi

8 Des

Onbevlekte Ontvangenis van Maria - Eerste Patroonheilige

 

25 Des

KERSFEES  - ‘n verpligte feesdag

 

28 Des

Heilige Familie van Nazareth

 

2022

1 Jan

 

Maria, Moeder van God

 

2 Jan

Epifánie van die Here

 

9 Jan

Doop van die Here

 

10 Jan

Hl. Leonie Aviat

 

24 Jan

Hl. Franciscus de Sales Tweede Patroonheilige van die Bisdom

 

23 Jan

SONDAG van die WOORD van GOD

Kategese Maand

 

2 Maart

As Woensdag

Vastydsoproep word elke Sondag ingesamel

 

Vr. Patrick Julie

10 April

12 April

15 April

17 April

Palm Sondag

Oliewyding te Pella

Goeie Vrydag – Kollekte vir die armes - die Heilige land

PAASSONDAG

 

 

Biskop Risi

8 Mei

Goeie Herder: Sondag van Gebed om Roepinge

Kollekte tot Onderhoud van Bisdom Studente in Kweekskool

Vr. Angus Osborne

29 Mei

Sondag Viering van Hemelvaart

 

5 Junie

PINKSTERSONDAG

 

8 Junie

Noveen vir Priesters

 

29 Mei

Salige Joseph Gerard OMI

 

16 Junie

Onse Here Jesus Christus die ewige Hoëpriester

 

19 Junie

Corpus et Sanguis Christi

 

24 Junie

Heilige Hart van Jesus

 

26 Junie

Petruspening Kollekte

Biskop Risi

4 Aug

Hl. Jean Marie Vianney – Patroon Heilige van Parogie Priesters

 

21 Aug

Tenhemelopneming van Maria - Patroonheilige v.d. Kerk in S.A.

 

28 Aug

Kollekte tot Onderhoud van Priester Mediese Fonds

Vr. Angus Osborne

1 Sep

Wêreld Dag – begin van Skepping Seisoen

 

24 Sep

Noveen vir die Sorg van die Skepping

 

4 Okt

Fees van Hl. Fransiskus van Assisi

 

9 Okt

Kindsheidkollekte

Vr. Gerald Ssemakula

12 Okt

Salige Louis Brisson, Stigter v.d. OSFS

 

13 Okt

Heilige Edward – Patroonheilige van die Biskop

 

14 Okt

Herdenkingsdag van Biskop Risi se Biskopswyding

 

16 Okt

Lidmaatskap v.d. verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

23 Okt

Sending Sondag Kollekte vir die verspreiding v.d. geloof

Vr. Gerald Ssemakula

30 Okt

Kollekte vir die Werke van St. Petrus Apostel (bv. kweekskole)

Vr. Gerald Ssemakula

6 Nov

Alle Heiliges

 

13 Nov

Wêreld Dag van die Armes en Behoeftiges

 

20/21 Nov

Pelgrimstog na graf van Biskop Simon

 

20 Nov

Christus-Koning

 

27 Nov

Eerste Adventsondag JAARKRING A (Matteus)

 

Send proceeds of all collections to: (Please note name of Parish and which collection)

                                   Diocese Keimoes BLA Kollekte, ENB Keimoes 230204, Rekening Nr. 62101853100

 

 

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

This site is best viewed in 1024 x 768 pixels